หน้าแรกเกี่ยวกับเราประชาสัมพันธ์ดาว์นโหลดภาพผลงานเว็บบอร์ดร่วมงานกับเราติดต่อเรา

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนูgtyutyuioytyytryutui

 

บทความ

แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ(แบบไร้สาย)

กิจกรรม

 
ประชาสัมพันธ์(header)
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 18/07/2009
ปรับปรุง 29/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 331,334
Page Views 484,511
 
« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (SpaTax TM)

คุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

1. จัดทำเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.1) ใบสรุปรายตัวอักษร และยอดรวม (จากฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน)
2. จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี
3. บันทึกรับชำระภาษี (แต่ละประเภทภาษี) โดยดำเนินการตามลำดับดังนี้
    3.1 บันทึกรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2, ภ.บ.ท.5, ภ.ป.1)
    3.2 พิมพ์แบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8, ภ.บ.ท.9, ภ.ป.3) และบันทึกรับแจ้งประเมินภาษี
    3.3 บันทึกรับชำระภาษีและพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
4. สามารถจัดพิมพ์ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
5. สามารถบันทึกรับชำระภาษีปีย้อนหลัง ทั้งกรณีที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระภาษี และไม่เป็นลูกหนี้ค้างชำระภาษี
6. คำนวณเงินเพิ่มกรณียื่นแบบเกินกำหนด และชำระภาษีเกินกำหนดได้โดยอัตโนมัติ
7. สามารถยกเลิกรับชำระภาษี (ยกเลิกใบเสร็จ, ยกเลิกรับแจ้งประเมินภาษี, และยกเลิกรับแบบแสดงรายการทรัพย์สิน)
8. สามารถจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเกินกำหนดได้โดยจะพิมพ์เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบเท่านั้น
9. สามารถจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนชำระภาษีเกินกำหนดได้โดยจะพิมพ์เฉพาะผู้ที่แจ้งประเมินแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระภาษี
10. สามารถบันทึกคำร้องขอผ่อนชำระภาษีและอุทธรณ์ภาษีตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดได้
11. สามารถจัดทำเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.2), ผู้ที่ไม่ได้แจ้งประเมิน และผู้ที่ไม่ได้ชำระภาษีได้อัตโนมัติ
12. สามารถจัดทำเกณฑ์รายได้ค้างรับ (ก.ค.3), ผู้ที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และผู้ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการ
     ทรัพย์สินได้โดยอัตโนมัติ
13. สามารถจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนชำระภาษีปีย้อนหลังได้
14. สามารถจัดทำใบนำส่งเงินประจำวัน พร้อมแสดงส่วนลดและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อัตโนมัติ)
15. สามารถจัดทำรายงานสรุปการใช้ใบเสร็จรับเงิน (รายเล่ม) ได้
16. สามารถพิมพ์รายงานสรุปการรับชำระภาษีประจำเดือนตาม ก.ค.1 และ ก.ค.2 ตามความรับผิดชอบ และยอดรวมทั้งหมดได้
17. สามารถจัดพิมพ์รายงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และส่งเงินส่วนลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บประจำเดือน (ภ.บ.ท.17) เฉพาะองค์การ
     บริหารส่วนตำบล
18. สามารถจัดพิมพ์รายงานการใช้ทะเบียนทรัพย์สินในการจัดเก็บรายได้ประจำงวด (แบบ 2/1)
19. มีระบบรักษาความปลอดภัยในระดับผู้ใช้งานและกลุ่มผู้ใช้งาน

 คุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของโปรแกรมระบบบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

1. สอบถามข้อมูลภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย และจัดพิมพ์สารบบ ข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม และแบบสำรวจ
    มูล ผ.ท.1 ผ.ท.2 และ ผ.ท.3
2. สอบถามข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน และจัดพิมพ์ ผ.ท.4
3. มีระบบควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
4. สามารถพิมพ์รายงานสรุปการส่งหนังสือแจ้งยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และหนังสือแจ้งประเมินภาษี
5. สามารถจัดทำรายงานสรุปสถานะผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีรายใหม่ และรายที่ถูกยกเลิก (ปัจจุบันไม่ต้องชำระภาษี) รายเดือนจากฐานข้อมูล
    ทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติ
6. สามารถจัดทำรายงานการติดตั้งป้ายใหม่ และรื้อถอนป้ายประจำเดือนจากฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินอัตโนมัติ พร้อมพิมพ์หนังสือแจ้ง
    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายจากรายการดังกล่าว

 

      ดาวน์โหลดโบรชัวร์

   
       

  http://www.mtaktechnology.com
view